阳澄湖生活信息网

Casa di marghi, Arese – posodobljene cene za leto 2021

汽车知识 作者root01 / 2021-10-24 00:53:29

 Da bi bili komentarji in ocene kar najbolj relevantni za va?e prihodnje potovanje, arhiviramo komentarje, ki so starej?i od 36 mesecev.

 Komentar lahko napi?e le gost, ki je rezerviral preko Booking.com in je dejansko bival v nastanitvi. Tako vemo, da komentarje oddajo dejanski gosti. Le kdo lahko drugim bolje pove o brezpla?en zajtrku, prijaznem osebju ali pa mirni sobi, kot nekdo, ki je bival v nastanitvi?

 Povejte svojo zgodbo, opi?ite dobro in slabo plat. Prosimo vas le, da upo?tevate par enostavnih smernic.

 Komentarji gostov in odgovori nastanitev bodo podali ?iroko paleto mnenj in izku?enj, ki bodo gostom v pomo? pri odlo?anju glede rezervacije nastanitev.

 Prispevki na Booking.com-u odra?ajo predanosti gostov in nastanitev, kar izjemno cenimo in spo?tujemo.

 Ne glede na to, ali je komentar pozitiven ali negativen, ga bomo v celoti objavili ?im hitreje. Pred tem bo preverjeno, ali komentar ustreza Booking.com smernicam. Prav tako bomo zagotovili transparentnost glede statusa poslane vsebine.

 Ko je komentar oddan, ga lahko spremenite, ?e kontaktirate Booking.com slu?bo za pomo? uporabnikom.

 Za vso uporabni?ko ustvarjeno vsebino bomo uporabili iste smernice in standarde, kot za odgovore nastanitev na to vsebino.

 Prispevki bodo govorili zase, mi pa ne bomo odlo?ali, kak?na je realnost. Vloga Booking.com-a je biti distributer mnenj gostov in nastanitev.

 Te smernice in standardi omogo?ajo, da je vsebina na strani Booking.com relevantna in dru?inam prijazna, ne da bi omejevale izra?anje mnenj. Veljajo ne glede na vsebino komentarja.

 Prispevki morajo biti povezani s potovanji. Najbolj?i prispevki so podrobni in drugim pomagajo pri odlo?anju. Prosimo, da ne vklju?ujete osebnih, politi?nih, eti?nih ali verskih komentarjev. Promocijska vsebina bo odstranjena in komentarji na storitve Booking.com-a bodo posredovani na?im ekipam za pomo? uporabnikom.

 Prispevki morajo biti primerni za globalno ob?instvo. Prosimo vas, da ne uporabljate neprimernih besed ali pa te neprimerne besede zapisujete na izviren na?in v katerem koli jeziku. Komentarji in vsebina, ki vsebujejo sovra?ni govor, diskriminatorne opazke, gro?nje, spolno eksplicitne komentarje, nasilje in promocijo nelegalnih dejavnosti, niso dovoljeni.

 Vsa vsebina mora biti pristna in izku?nja gosta. Komentarji imajo najve?jo vrednost, ?e so originalni in nepristranski. Va? prispevek mora biti va?. Nastanitveni partnerji Booking.com-a ne smejo objavljati v imenu gostov ali ponujati nagrad v zameno za komentarje. Poskusi zni?anja ocene konkurence s po?iljanjem negativnih komentarjev ne bodo tolerirani.

 Spo?tujte zasebnost drugih. Booking.com se bo trudil odstraniti vse elektronske naslove, telefonske ?tevilke, naslove spletnih strani, dru?abnih medijev in podobne podatke.

 Mnenja in prispevki so last strank in nastanitev, ki sodelujejo z Booking.com-om in ne odra?ajo mnenja Booking.com-a. Booking.com ne sprejema nikakr?ne odgovornosti za komentarje ali odgovore. Booking.com je distributer (ki ni obvezan k preverjanju) in ne izdajatelj teh komentarjev in odgovorov.

 Komentarji so samodejno razvreni glede na datum oddaje in nekaj dodatnih kriterijev, na podlagi katerih so objavljeni najbolj relevantni komentarji, vklju?no z, a ne omejeno na: va? jezik, komentarje, ki vsebujejo besedilo, in neanonimne komentarje. Mo?ne so ?e nekatere druge opcije razvrstitve (glede na vrsto popotnika, oceno itd.).

 Ta storitev lahko vklju?uje prevode, ki jih zagotavlja Google. Google zavra?a vsa izrecna ali implicitna jamstva v zvezi s prevodi, vklju?no z jamstvom to?nosti, zanesljivosti in drugimi implicitnimi jamstvi glede primernosti za prodajo, primernosti za dolo?en namen ali nekr?itve.

声明:网站尊重行业规范,任何转载稿件皆标注作者和来源;网站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:网站",不尊重原创的行为将受到网站的追责;转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充,有异议可投诉至:985556@qq.com

相关推荐

最新推荐

发表评论(人参与, 条评论)